Writing for Performance 2022

Dit zijn ze: de nieuwe schrijvers, de afstudeerlichting van HKU Theater, Writing for Performance 2022.

Tussenruimte
Aan het begin van de schrijfopleiding hadden de meesten een duidelijke richting; de ene schreef vooral voor theater, de ander voor film, weer een ander was meer van de proza of poëzie. Van die ‘hokjes’ is nu weinig meer over; de schrijvers die nu afstuderen, zijn schrijvers in de tussenruimte.

Sokkels
Ze keken de afgelopen jaren naar de dominante normen voor schrijven, voor kunst, voor lezen, voor leven – en bevroegen die normen telkens opnieuw. Dit zijn studenten en schrijvers die geen genoegen nemen met de status quo. Ze duwen tegen begrippen op sokkels, en kijken of die blijven staan. Dit zal niet stoppen nu ze zijn afgestudeerd. Sterker nog, ze zijn pas net begonnen.

Autonomie
Ze maakten honderd procent covid mee. Alle lockdowns, alle maatregelen, een schrijfopleiding zonder wandelgangen en vol met Zoom-alternatieven. Maandenlang was hun leef- en werkruimte niet veel groter dan tien of twaalf vierkante meter. Het schoolgebouw in Utrecht leek zich in een andere dimensie te bevinden. Zelf kijken ze echter niet terug op een periode van gemiste kansen – integendeel, de gedwongen zelfstandigheid zorgde bij velen voor een sneller ontwikkelde autonomie. Hun werk werd eigenzinniger, hun belevingswerelden dieper onderzocht, hun eigen stemmen gingen luider klinken.

Avondklok
En hoeveel aanmoedigingen ze ook kregen, ze schreven er niet veel over, corona. Er waren en zijn zo veel andere thema’s zo veel belangrijker. Ze lieten hun artistieke groei niet remmen door een pandemie – over de wereld moest alsnog worden geschreven, presentaties en voorstellingen gingen door, met gehalveerd of soms nog eens gehalveerd of zelfs helemaal niet fysiek aanwezig publiek. Ze toonden veerkracht, lenigheid, moed. Samen met studenten van Acting en Theatre Design trotseerden ze de avondklok, streamden 32 uur lang presentaties, sliepen in lokalen en kantoren op HKU Theater in Utrecht – al werd er niet veel geslapen, want er moest en zou theater worden gemaakt.

Individuen
De lichting van de schrijfopleiding in Utrecht van 2022 is een hechte groep van sterke individuen. Als schrijvers schuwen ze de confrontatie niet – in hun thema’s, in hun inhoud en in hun vormkeuzes. Binnen de groep kan die confrontatie er ook zijn, maar laten ze elkaar in hun waarde – waarschijnlijk toch vooral omdat ze zo uiteenlopend en divers zijn. Voor de eindpresentaties kozen ze het decor van een bruine kroeg, maar daarbinnen breekt de wereld open in poppenshows, Friese stranden, literaire composities, non-binaire personages, jeugdtheater, musical – en dat allemaal in een en dezelfde ruimte. Proost.

Dit zijn ze
Dit zijn Anne-Lotte Chavernac, Bart Jakobs, Doutsen van Gosliga, Faye Schumacher, Fien de Smet, Louie Hamers, Mila Haak, Nina van Tongeren, Sharona Diop en Tine Tabak.

Dit is de afstudeerlichting van HKU Writing for Performance 2022.

Anne-Lotte Chavernac
Bart Jakobs
Doutsen Goslinga
Faye Schumacher
Fien de Smet
Louie Hamers
Mila Haak
Nina van Tongeren
Sharona Diop
Tine Tabak