Onderzoek: Het gebrek aan een creatief curriculum in het basis en middelbare onderwijs

Ik ben tijdens mijn afstuderen bezig geweest met onderzoek naar creativiteit in het basis en middelbare onderwijs. Wat voor een voordelen heeft het en hoe wordt er mee omgegaan. Vanuit die kennis maar ook vanuit mijn eigen ervaringen had ik genoeg antwoorden verzameld en mijn eigen fascinatie ontwikkeld. Ik ben een leerling die creativiteit nodig heeft en dit een belangrijk onderdeel vindt van mijn ontwikkeling.

Ik ben geen beleidsmaker of onderwijzeres. Ik ben een interactie ontwerper die onderwerpen kiest die mij echt aan het hart liggen en door middel van een ervaringen aan het licht wil brengen. Ik geloof er in dat ervaren meemaken is. Dat je daardoor een onderwerp kan voelen. Laten nadenken door te laten ervaren en gedrag kan veranderen.

Daarvoor heb ik in dit afstudeerwerk ook een richting gepakt die mij aan het hart ligt. Deze richting heb ik gekozen omdat ik als creatief student mij hier op een creatieve opleiding op haar plek voel. Hier mag ik mijn creativiteit inzetten en mij door het proces laten leiden. Maar ook heb ik op het basis-, middelbaar- en beroepsonderwijs moeite gehad om mee te komen. Terwijl voor mij een creatieve en een praktische aanpak de manier is van hoe ik leer en daardoor ook de noodzaak voel om daarvoor te staan.

Ik deel dit onderzoek door middel van schriftelijke taal, een praktisch onderzoek, een methode en als laatste een interactieve ervaring voor mijn expositie publiek. Bij de ervaring gaat het over mijn kritiek dat het altijd om het eindproduct gaat terwijl de focus op proces moet liggen. 

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Een praktische aanpak van onderzoeken
Omdat een praktische aanpak van onderzoeken bij mij past, ben ik vanuit mijn theoretisch onderzoek een praktische kant in gegaan. Ik had verschillende vragen en ben deze gaan onderzoeken. Hoe gaan deelnemers om met creatieve vrijheid maar ook met verschillende opdrachten? Zijn we bang om fouten te maken? Willen we graag dat alles mooi wordt of kunnen we ook dat eindproduct loslaten en ons focussen op het proces? Voor deze vragen heb ik een ruimte ingericht, materialen verzameld en opdrachten verzonnen. Ik heb deelnemers gevraagd langs te komen en met mij samen verschillende creatieve opdrachten uit te voeren. Achteraf hield ik altijd een nagesprek.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Expositie en eindwerk: De proces machine

Vanuit dit onderzoek is de proces machine ontstaan die op de expositie draaide. Ik wil de urgentie, dat we meer op het proces moeten gaan focussen dan op het eindproduct zoals een cijfer, voelbaar maken aan een breder publiek. Leerlingen zoals ik presteren beter in een onderwijsvorm waar de nadruk ligt op het proces en creativiteit. Leren door te ontdekken, te doen en te beleven. Maar vooral door leerlingen meer op hun eigen interesses te laten leren.

Bij de proces machine kunnen deelnemers ervaren hoe het is om aan de lopende band verschillende creatieve opdrachten uit te voeren die ik verzin. Als een machine worden de deelnemers aan het werk gezet. Het werk van de deelnemers wordt steeds doorgeschoven door mij op willekeurige momenten, waardoor ze weinig tijd hebben het werk af te maken en puur op het maken zelf gaan focussen. Wanneer ik vind dat de deelnemers klaar zijn, vraag ik ze hun stukje werk uit te kiezen en uit te knippen wat nog in ontwikkeling is. Deze werken worden toegevoegd aan de proces totum samen met alle andere werken. Dit als eerbetoon aan het proces.

Aan het einde van mijn expositie wil ik al het werk als een grote vuurkorf aansteken waardoor alle processtukken op de plek blijven waar ze gemaakt zijn. Dit werk moet een creatieve ervaring bieden, met als gedachte erachter dat school voor mij ook voelde als een machine waar je in mee moest draaien, waar je werkte aan een opdracht en weer snel moest doorschuiven naar de volgende. Waar er weinig plek was voor creatieve leerlingen zoals ik, die graag meer op het proces wilde focussen dan op presteren met een mooi eindcijfer. Ik als maker ben aanwezig om het proces te leiden maar ook om in gesprek te gaan over mijn onderzoek.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Waarom het over proces moet gaan

Ik heb vanuit mijn onderzoeken een methode geschreven.
Een methode hoe je meer creativiteit kan toelaten bij kinderen voor de volwassenen die met kinderen werken.  

Ik wil de proces beweging beginnen. Waarbij we meer kijken naar hoe de kinderen werken dan wat ze presteren. Meer kijken naar wat er onderweg gebeurd dan alles maar een cijfer geven.

Robin van Es

Robin van Es is een maker die maatschappelijk thema’s omzet naar creatieve, voelbare en interactieve installaties.  Zo ontwerpt zij ervaringen, spellen en ideeën om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Waarom alleen een goed gesprek houden als je er ook een interactief spel of ervaring van kan maken? Ze geloofd dat mensen het eerst moeten ervaren voordat ze in beweging komen.

Met haar afstudeer project heeft zij haar onderwerp gevonden waar ze mee door wilt gaan. Ze is bezig het gemis van creativiteit op scholen te onderzoeken. Ze zet zich in om dit onderwerp over te brengen en mensen bewust te maken van hoe belangrijk creativiteit bij de opvoeding van een kind is.