Acting 2023

Dit zijn ze: de nieuwe acteurs, de afstudeerlichting van de toneelschool van HKU Theater in Utrecht.

Boksring
De acteurs willen een groepsfoto in een boksring. ‘Omdat we nog één keer iets met elkaar willen uitvechten,’ grappen ze. Liefdevol grappend, maar er zit een kern van waarheid in. De afstudeerlichting van de acteurs is een klas die veel heeft gezocht. Het zijn allemaal eigen makers, ambitieuze mensen met meningen, en daardoor zijn er best wat botsingen geweest.

Zelf benadrukken ze de waarde van de botsingen, de zoektocht. Het heeft hen allemaal scherper gemaakt, onderdeel zijn van een groep van mensen die geen blad voor de mond zullen nemen. En is het ze altijd gelukt om er samen uit te komen.

Manifesten
Dat groepsgevoel hadden ze sterk tijdens het voorlezen van hun manifesten. Aan het begin van hun afstudeerjaar schreven ze allemaal een manifest over iets waar ze mee bezig waren binnen het theaterlandschap. Het zijn grote thema’s, zoals wat professionaliteit inhoudt, en wat überhaupt nog de reden is om acteur te worden. Onderwerpen die hen aan het hart gaan, die gaan over hun toekomst. Daarom voelden ze zich op de avond dat ze deze speeches uitspraken ook zo verbonden; iedereen kreeg de kans om zich te laten horen. Ze luisterden naar elkaar, en konden inzien dat ze ondanks hun verschillen allemaal mensen waren die iets bijzonders te zeggen hadden.

Ze studeren af met een eigen werk, twee afstudeervoorstellingen en een portfolio (wat ze beschrijven als ‘een soort scriptie over jezelf’). Daarin is iedereen ook weer een hele eigen kant opgegaan. Sommigen liepen lange stages, er waren samenwerkingen met andere kunstopleidingen, maar er zijn ook murder-mysteries, en Zweedse krimi’s. Ze pakken de kans om alles wat ze nog niet geprobeerd hebben te onderzoeken.

Groepsproces
Maar het meest hebben ze geleerd van elkaar, van de groep, en hoe het groepsproces verliep. Ze spreken grote dankbaarheid uit voor hun medestudenten. Ze hebben elkaar zien groeien, en hebben daar de vrijheid voor gevoeld. Zonder schaamte kijken ze terug op hoe ze ooit begonnen, en een beetje melancholisch kijken ze vooruit naar hoe ze hier weggaan. Ze gaan allemaal andere kanten op en ze zullen overal te zien zijn. En dan zullen ze bij elkaar komen kijken. Met plezier en ook vol trots.

Dit zijn ze
Dit zijn Jeroen van Arkel, Koen ter Braak, Nora van Dartel, Monica Hofman, Floor van der Jeugd, Mingus Kramer, Raf Stekelenburg, Wietse Stuiver, Barbara Brink

Koen ter Braak
Raf Stekelenburg
Monica Hofman
Mingus Kramer
Wietse Stuiver
Jeroen van Arkel
Floor van der Jeugd